Gjengevoll Pludrecast

76: Kreativitet

February 14, 2022 Gjengevoll Mangesysleri Season 3 Episode 5
Gjengevoll Pludrecast
76: Kreativitet
Show Notes

I dag er temaet kreativitet, skaparkraft og skaparglede. Korleis byggja opp under kreativ energi og korleis inkorporera skaparglede i gardsdrifta? Ikkje minst, kan vi verta flinkare til å gleda oss meir over prosessen i staden for å alltid prøva å koma fortast mogleg til målet?

Viss du har spørsmål eller tilbakemeldingar på episoda, så ta gjerne kontakt med oss på:

Facebook: Gjengevoll Mangesysleri
Instagram: @mangesysleriet
Epost: hallo@gjengevoll.no