Gjengevoll Pludrecast

77: Tente vi pengar i 2021?

February 21, 2022 Gjengevoll Mangesysleri Season 3 Episode 6
Gjengevoll Pludrecast
77: Tente vi pengar i 2021?
Show Notes

Mari er ferdig med rekneskapen for 2021, og no kan vi endeleg ta ein prat om tala! 

Korleis har det gått med alle prosjektene våre i fjoråret? Kva har vore lønsamt? Kor har pengane gått? Kva for forventninger har vi til inntening framover? Og ikkje minst: gjekk vi med overskot? Desse og mange fleire spørsmål får du svar på i denne pengespesialen kor vi går grundig igjennom gardsøkonomien.

Viss du har spørsmål eller tilbakemeldingar på episoda, så ta gjerne kontakt med oss på:

Facebook: Gjengevoll Mangesysleri
Instagram: @mangesysleriet
Epost: hallo@gjengevoll.no