Gjengevoll Pludrecast

79: Drypp frå kurs i holistic management

March 14, 2022 Gjengevoll Mangesysleri Season 3 Episode 8
Gjengevoll Pludrecast
79: Drypp frå kurs i holistic management
Show Notes

Kjetil har vore på kurs i regenerativt landbruk og holistic management (eller heilheitleg forvaltning)! Etter beste evne og i koronapåvirka tilstand gjev han i denne episoda nokre drypp av dei viktigaste prinsippa og lærdomane han har fått. Her er det mykje for oss å setja oss inn i og bruka i planlegginga av gardsdrifta framover!

Viss du har spørsmål eller tilbakemeldingar på episoda, så ta gjerne kontakt med oss på:

Facebook: Gjengevoll Mangesysleri
Instagram: @mangesysleriet
Epost: hallo@gjengevoll.no