Gjengevoll Pludrecast

80: Årets fyrste dugnad

March 22, 2022 Gjengevoll Mangesysleri Season 3 Episode 9
Gjengevoll Pludrecast
80: Årets fyrste dugnad
Show Notes

Denne helga hadde vi dugnadsfolk på besøk og fekk gjort store framskritt inne i fjøset. Snart er det klart til innflytting og klipping av sauer før lamming!

Med innearbeidet nesten overstått, ligg vi greit an til å byrja arbeidet ute i hagen. Snøen er snart borte, og då kan vi førebu bed, grøfta, flytta kompost og gjera alle dei andre tinga som må koma på plass før utplanting. Det er mykje  gjera, men førebels ligg vi heldigvis ikkje like bakpå som i fjor.

Viss du har spørsmål eller tilbakemeldingar på episoda, så ta gjerne kontakt med oss på:

Facebook: Gjengevoll Mangesysleri
Instagram: @mangesysleriet
Epost: hallo@gjengevoll.no