Gjengevoll Pludrecast

85: Alle tinga

April 25, 2022 Gjengevoll Mangesysleri Season 3 Episode 14
Gjengevoll Pludrecast
85: Alle tinga
Show Notes

Vi køyrer kjapt gjennom alle tinga - nærmere bestemt gjev vi ei oppdatering på både sauer, høns, grisar, bier og hage. Våronna har starta, jorda er varm, og no er det mykje som skjer over alt!

Viss du har spørsmål eller tilbakemeldingar på episoda, så ta gjerne kontakt med oss på:

Facebook: Gjengevoll Mangesysleri
Instagram: @mangesysleriet
Epost: hallo@gjengevoll.no