Gjengevoll Pludrecast

66: Kjøtpris

November 08, 2021 Gjengevoll Mangesysleri Season 2 Episode 42
Gjengevoll Pludrecast
66: Kjøtpris
Show Notes

Endeleg har vi fått sendt både grisar og lam til slakt, og vi har med det fått ei stor bekymring ut av vegen. Purkene våre gjer seg klare til å få nye grisungar, og vi er litt lettare til sinns.

Vi pratar om viktigheita av gode relasjonar med dyra, og så snakkar vi om korleis vi har rekna ut prisen på grisekjøtet vi skal selja. Det er viktig å rekna på alle utgiftane som inngår i produksjonen når ein set prisar, og at ein set av pengar til inntekt på toppen av dette.

P.S. Neste vekes episode kjem litt forseinka, fordi Mari skal vera borte ei dryg veke på nytt ystekurs!

Viss du har spørsmål eller tilbakemeldingar på episoda, så ta gjerne kontakt med oss på:

Facebook: Gjengevoll Mangesysleri
Instagram: @mangesysleriet
Epost: hallo@gjengevoll.no