Gjengevoll Pludrecast

70: Det heile mennesket

December 13, 2021 Gjengevoll Mangesysleri Season 2 Episode 46
Gjengevoll Pludrecast
70: Det heile mennesket
Show Notes

I dag skraper vi i overflata på eit stort tema, nemlig det heile mennesket. Kva er det, og kva er det vi treng for å kjenna oss heile? Det er jo langt meir til livet enn jobb, produktivitet og prestasjonar. Men kva er det som gjev oss overskot og påfyll? Korleis skapa rom for refleksjon, ro og kreativitet? Kva er åndelegheit og korleis kan vi tillata meir av det i dagleglivet? I denne episoda kjem vi innom alle desse temaa og endå litt fleire. 

Viss du har spørsmål eller tilbakemeldingar på episoda, så ta gjerne kontakt med oss på:

Facebook: Gjengevoll Mangesysleri
Instagram: @mangesysleriet
Epost: hallo@gjengevoll.no